Is your marketing platform ready for the future?

Extensibility is the mark of a future-proof digital marketing platform. A platform that continues to provide added value by integrating new channels and apps, while being able to grow alongside an organization’s needs.

This informative guide offers a look at how a flexible, hyper-connected platform can easily facilitate the kind of integrated experiences that today’s (and tomorrow’s) consumers demand, injecting every single customer interaction with relevance – while simultaneously driving operational efficiencies and value.

  • Learn how to connect your tech stack to optimize consumer engagement, by creating the joined-up experiences customers expect from brands
  • See how an extensible platform continues to pay dividends by increasing operational efficiency, reducing time to market, and increasing customer retention (reducing churn)

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics