Master your content creation and management

Speed up your content creation without losing the magic

Customer demands are soaring. The pressure to produce unforgettable experiences at speed and scale across every channel is intense. To stay competitive, businesses must give marketers and CX professionals the time, processes, and technologies to deliver personalized experiences for every customer — wherever they are.

Research by Econsultancy and Adobe highlights what's impacting creative content most, such as:

  • 47% of practitioners say integration between tech systems is holding back their marketing and CX organizations
  • 62% of business leaders say their organization has less time and space to be creative and design unforgettable experiences
  • 38% identify a lack of digital skills in their organization, a must-have when content is needed across multiple engagement channels

Download this report and discover ways to speed up and skill up your content creation without losing the magic!

Sneek peek:

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics