Outsmart the competition with real-time CX

Are you giving your customers the right experiences? In real-time?

Many organizations strive to create insight-driven customer experiences, but few have what it takes to make the right moves in real time.

This e-book explores how to achieve real-time insights with real-time tools, create customized experiences with real-time actions and deliver value to customers with real-time decisioning.

Here are 4 tips to get you started:

  1. Unify responses across channels
  2. Create a central decisioning engine
  3. Conduct model development in batch
  4. Start with high-value opportunities

In this e-book “In-the-Moment Marketing” we elaborate on these 4 tips.

Download and:

  • Discover how to get started with real-time insights, actions and decisions
  • Understand the technology you need to get there
  • Learn how to make the most of real-time and streaming data to create a competitive advantage

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics