Räkna ut er NPS-score!

Hur lojala är era kunder? Er NPS-score ger svaret!

Net Promoter Score (NPS) är ett mått mellan -100 och 100 som är utformat för att göra kundlojalitet mätbart. Forskning har konstaterat att det finns ett starkt samband mellan ett företags NPS och dess kunders lojalitet då vi tenderar att vara lojala mot varumärken som vi gärna rekommenderar till andra. 

I den här guiden får du:

  • Använda NPS-kalkylatorn och räkna ut er score
  • Förstå vad som är en bra benchmark för er
  • Riktlinjer för hur ni kan agera får att öka er NPS

Enligt Harvard Business Review korrelerar en höjning med 12 NPS punkter med en dubblerad tillväxttakt i genomsnitt. Företag med hög NPS är generellt lönsamare. Räkna ut din score här (extern site)!

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics