Refine or Redesign?

Could your bright idea sink your conversion rate?

Gustav Wicklen (Head of Conversion) and Paul Crisp (CMO) from Symplify will, in
conversation, examine an all too common problem when it comes to rebranding or
redesigning an existing commercial website. Change made for change’s sake to put it
simply.

Redefine your approach to the common rebuild or redesign, and discover how making
a CRO implementation strategy integral to your plan will give you agility instead of
increased project scope. And an increased bottom line!

In this webinar, you’ll learn:
● How you can build a sustainable Conversion Optimisation.
● Practical tips that allow you to test and develop simultaneously.
● A walkthrough of three excellent relevant examples shows you just how critical
a subtle change can be for your bottom line.

Språk: Eng
Tid: 40 minuter

Maria Green

CRM ansvarig, Preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Jackie Kothbauer

FÖRFATTARE OCH SOCIAL MEDIEEXPERT

"Att få utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är en kvalitetsmarkör som jag sätter stort värde på. Det bygger mitt personliga varumärke. Det ger mig värdefulla kontakter och en snabb återkoppling på nya koncept och idéer. Wednesday Relations har byggt en av Sveriges viktigaste arenor för kompetensutveckling. Det är ett nöje att få bidra till det."

Real Time Web Analytics