SAP Customer Experience Gold Guide

Many companies believe they provide a superior experience to their customers, while in fact only 8% of their customers agree. We call this the experience gap. It’s the dividing line between what customers expect from the businesses they buy from, and what the businesses think their customers expect. But how can businesses avoid these experience gaps?

In this White Paper you will explore:

  • The transformative potential of SAP C/4HANA and find out how the combination of operational data (O-data) with experience data (X-data) can be the most powerful weapon in your arsenal and help you close the experience gap. 
  • Industry use cases.
  • Customer case studies.
  • The why and how of SAP C/4HANA and what it all means to you.

Språk: ENG

Maria Green

CRM ansvarig, Preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Jackie Kothbauer

FÖRFATTARE OCH SOCIAL MEDIEEXPERT

"Att få utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är en kvalitetsmarkör som jag sätter stort värde på. Det bygger mitt personliga varumärke. Det ger mig värdefulla kontakter och en snabb återkoppling på nya koncept och idéer. Wednesday Relations har byggt en av Sveriges viktigaste arenor för kompetensutveckling. Det är ett nöje att få bidra till det."

Real Time Web Analytics