SAP Customer Experience Gold Guide

Many companies believe they provide a superior experience to their customers, while in fact only 8% of their customers agree. We call this the experience gap. It’s the dividing line between what customers expect from the businesses they buy from, and what the businesses think their customers expect. But how can businesses avoid these experience gaps?

In this White Paper you will explore:

  • The transformative potential of SAP C/4HANA and find out how the combination of operational data (O-data) with experience data (X-data) can be the most powerful weapon in your arsenal and help you close the experience gap. 
  • Industry use cases.
  • Customer case studies.
  • The why and how of SAP C/4HANA and what it all means to you.

Språk: ENG

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics