Social media audience trends during the pandemic

Everything has changed during the pandemic--including where and how audiences spend their time on social media. With change comes a variety of new opportunities, and nowhere is that more true than niche social networks right now.

What does that mean for a marketer today? Where can you focus your efforts to ensure you’re reaching and generating powerful brand loyalists?

In this comprehensive report powered by Talkwalker data from the team at Trust Insights, learn exactly which networks are growing now. In the report you’ll be able to find:

  • How global brands are leveraging new opportunities in niche networks.
  • How to identify the networks and influencers that work for your brand.
  • The types of content you’ll need to reach these communities effectively.

Språk: ENG

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics