State of Inhousing report 2022

The authoritative report on European in-house marketing

As companies increasingly seek transparency in their advertising spending and seek more control over creativity, many companies are beginning to "take home" the knowledge and work with in-house marketing.

For this 4th edition of our annual State of In-housing report, we surveyed over 400 senior European marketers, examining different in-house models, and how they impact creativity, measurement, and data.

We also feature expert interviews with well-known brands (Arla, HSBC UK), all of whom have been through the in-housing process.

By downloading this report, you will discover:

  • How in-housing is enabling innovation and creativity
  • Which aspects of in-housing are empowering team collaboration
  • The impact digital transformation is having on in-house teams
  • Key benefits and barriers to in-housing, plus much more...

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics