Streamline your Creative Collaborations

Delivering content that will engage and inspire customers is the goal of every marketing organisation. But with every new campaign, every new product, and every new channel, more content is needed. OpenText’s solutions enable marketers to cope with the increasing demands without losing control of budget, quality or brand value.

By aligning design, collaboration, approval and distribution to a common backbone, the content creation process will develop improved productivity, consistency and quality - saving time and marketing budget. OpenText Digital Asset Management provides that backbone: linking every participant in the creative process, wherever they work, to achieve the goal of making great content.

  • Discover how to streamline agency collaboration
  • Learn how to avoid endless review cycles
  • Hear how to make data-led decisions about content creation
  • See the latest innovations in digital asset management

Language: ENG
Time: 1 h
Air date: 9th of June

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics