Svenska företags svårigheter med att arbeta datadrivet

De flesta företag samlar in stora mängder data, men har fortfarande inget bra tillvägagångssätt för att transformera data till bättre kundupplevelser.

Forskarna vid Vanson Bourne har tagit fram en  rapport som jämför svenska företags mognadsgrad inom datadriven marknadsföring mot andra länder. Rapporten går bland annat igenom:

  • Varför kunddata ännu inte driver igenom pesonalisering i den grad som efterfrågas
  • Vad marknadsförare vill få ut av kundinformationslösningar
  • Hur svenska företag står sig i konkurrens med ett internationellt genomsnitt

Ladda ner rapporten

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics