The 2021 Digital Experience Benchmark Report

The 2021 Digital Experience Benchmark report is your ultimate guide to understanding how your website performs against others in your industry.

We analysed data from over 20 billion user sessions from 10 different industries across the globe to help you evaluate and improve the performance of your own digital properties. Covering website performance insights across desktop, mobile, tablet, and mobile app interactions, analyse your position within the competitive landscape; find out what you’re doing well, plus where you fall short. Understand the evolution of the online experience and quantify the impact of COVID-19 on businesses last year, plus enjoy in-depth analysis into key metrics such as bounce rate, time on page, and conversion rate. Improve your UX with tips from our in-house UX-perts and Contentsquare customers.

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics