The AI-driven Customer Service Future

How generative AI empowers customer service teams

Generative AI has dramatically changed the customer service function and goes beyond traditional rule-based systems to surface contextual and meaningful resolutions.

In this webinar, we’ll take you through how you can leverage generative AI and see real value in your customer service function—from improved agent efficiency to better self-service deflection rates.

Download webinar and learn:

  • Critical challenges faced by CX leaders, including poor deflection rates, low agent productivity, and hidden support insights
  • How generative AI can be used to automate self-service across channels, boost team efficiency and optimize support operations
  • How to get started with generative AI in your organization

Language: ENG
Time: 42 minutes
Air date: September 7th 2023

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics