The Borderless Commerce Report

Get ready for the great pivot in global e-commerce

Gather knowledge into the biggest global e-commerce trends and get ready to dive into an actional plan to break into promising new markets

The Borderless Report will help you identify potential areas of growth for your business, while exploring consumer behaviour in 13 key markets in depth: whether your cross-border journey is just beginning or you’re expanding your global reach, understanding your customers abroad is key to a successful market entry.

Some key takeaways:

  • Learn local nuances, from top shopping platforms to key shopping events and preferred payment methods
  • Find out the biggest developments shaping the post-pandemic e-commerce landscape

Language: ENG

Sneak peak of report:

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics