The challenge of omnichannel marketing

If you hear “omnichannel marketing” and simply think “breadth of channels to deploy brand marketing content,” you’re missing the mark. 

The purpose of being on more channels isn’t to give your team more avenues through which to bombard customers wherever and whenever possible. The real purpose is to enable the customer to connect with your brand in whichever way they prefer. Omnichannel marketing is still about the customer – it’s meeting customers where they want to meet you. 

Prioritize 1:1 omnichannel strategy, but every channel – mobile, app, SMS, web, store, and more – must be seamlessly connected. Customers expect to enjoy a consistent, individualized experience across all channels, no matter when, where, and how they want to reach your brand. 

Join this session to learn more about:

  • The challenge of omnichannel marketing how to solve this through consolidating tech and personalisation
  • Importance of SMS communications
  • Emerging trends and new channels

Duration: 45 Minutes

Language: English

 

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics