The Customer Data Platform Buying Guide

It’s a common story: As your business has grown, customer data has gotten siloed in different tools, becoming inconsistent and difficult to activate. You want to access that data cross-functionally throughout your organization, need better data governance, and need to understand what your data means.

Today, you’re ready to turn data chaos into data order and bravely whisper “I think I need a CDP.” We’re here to help you figure out what’s next.

Download this guide, and learn:

  • What a Customer Data Platform (CDP) is and why it’s important for your data strategy
  • How to assemble your internal CDP team (and how to build a CDP business case internally)
  • Whether you should buy or build your CDP
  • How to choose the right CDP for your business

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics