The definite guide to omnichannel personalization

In this guide, you will find out how businesses can effectively leverage omnichannel personalization to provide customers with a personalized experience across all channels.

The paper highlights key characteristics of omnichannel personalization and business challenges driving its adoption. It also discusses recent advancements in technology and cross-functional working methods, which provide businesses with new opportunities for omnichannel personalization.

The key elements of omnichannel personalization include collecting relevant data from various touchpoints, personalizing communication across all channels, and orchestrating communication from one platform.

Download this paper and discover:

  • Why the foundation of omnichannel personalization is data
  • How to move from calendar-based to trigger-based always on campaigns with a Customer Data Platform
  • How to get started with omnichannel personalization and what are the key success factors

SNEAK PEEK:

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics