The definitive guide to loyal customers

How to build your ideal loyalty program

In 2023 there are a few areas that are likely to have a big impact on your business. One of these is loyalty programs.Customer engagement and retention can be encouraged by offering incentives for repeat purchases.

This loyalty playbook will give you exclusive insights and tips to take your loyalty programs to the next level and gain a competitive advantage: everything from the psychology behind the choices your customers make, to measurement metrics and finding the golden spot between behavioral and emotional loyalty.

In your definitive guide to loyal customers you will find out:

  • The key factors for measuring customer loyalty
  • How to improve your loyalty offering through planning
  • How to increase brand loyalty

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics