The definitive guide to Marketing Metrics and Analytics

The role of marketing is constantly evolving, and more than ever, marketing has to prove its impact on the success of the business. With the pressure increasing, marketers must take control over the revenue process with insight into marketing’s impact on revenue. 

Marketing metrics and analytics—done right—can be a strategic enabler of trust, greater budget, and increased business impact. Today’s CMO is allocating more time and budget than ever before to understand marketing’s performance and influence on growth.

This guide will answer questions like:

  • What are the most important marketing metrics for my team to consider?
  • How can I measure my various marketing programs’ impact on revenue and profit?
  • Which personnel, procedural, and cultural changes need to occur within my organization so I can implement marketing measurement?
  • How can I best communicate marketing results with my executive team and board?

Språk: ENG

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics