The Everywhere Brand

Det är dags att bli The Everywhere Brand

För att ligga i framkant måste dagens marknadsförare tänka bortom företagets webbplats och app. Ett företags varumärke syns nu i allt fler kanaler såsom kartor, sociala nätverk och sökmotorer, och det är nu viktigare än någonsin att bli upptäckt i detta ständigt växande digitala landskap. För att ligga före sina konkurrenter och för att öka engagemang & försäljning bör man placera produkter, tjänster och platser tydligt för potentiella konsumenter vid rätt tillfälle.

Läs denna e-bok för att förstå vad det innebär att vara ett Everywhere Brand och fördelarna med detta koncept. 

Språk: Eng

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics