The Personalization Imperative

Customer-centricity is a top priority for brands today, and those who underdeliver risk falling behind in today's competitive landscape. The heightened personalization imperative requires marketers to keep up with the ever-changing customer expectations, colliding with the realities of what it takes to execute a 1:1 up-to-the-moment program that also delivers on the brand promise.

Hear the discussion on how brands can strike a balance between customer demands, privacy, and trust while delivering best-in-class omnichannel experiences that keep consumers coming back for more. 

  • How to build a clear customer journey across platforms
  • The importance of activating first and zero party data in every touchpoint
  • How to meet customers where they are
  • How to scale this through Automation

 

Language: ENG
Time: 1 h
Air date: 8th of June 2022

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics