The Shop Never Stop - E-commerce Insights from Magento Commerce

The retail landscape has dramatically shifted over the last year. Global eCommerce boomed, as online shopping became a necessity for most.

In Sweden, however, restrictions looked very different than they did in other countries. While the rest of the world’s retailers moved online out of necessity, the majority of Sweden’s stayed open – so what did this mean for eCommerce in the region?

Download this report an get some cruzial insights on the changes going on in the e-commerce space.

  • Which e-commerce shopping trends were accelerated in 2020
  • What specific features make consumers more likely to buy
  • Insights into those who shop online frequently vs. infrequently and how their preferences differ

Sneak peak of content:

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics