The ultimate guide to driving repeat purchases and loyalty

Re-engaging new contacts is a can’t-miss opportunity to drive the revenue and customer growth you need to meet company-wide objectives. Because it’s 5x easier to retain a customer than to try and acquire a new one, providing special offers to existing customers will play a major role in retention.

This Ebook offers the 5 best ways to encourage first-time buyers to buy again and ultimately become lifetime brand advocates.

What’s Inside:

•    5 actionable strategies to drive repeat purchases
•    3 mini case studies from brands using data to drive retention
•    Tons of brand examples, emails, and templates for inspiration

Maria Green

CRM ansvarig, Preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Jackie Kothbauer

FÖRFATTARE OCH SOCIAL MEDIEEXPERT

"Att få utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är en kvalitetsmarkör som jag sätter stort värde på. Det bygger mitt personliga varumärke. Det ger mig värdefulla kontakter och en snabb återkoppling på nya koncept och idéer. Wednesday Relations har byggt en av Sveriges viktigaste arenor för kompetensutveckling. Det är ett nöje att få bidra till det."

Real Time Web Analytics