The Ultimate Guide to Social Media Advertising

The Ultimate Guide to Social Media Advertising

For many of us, social media is something we use every single day. This user behaviour is evidence of why implementing a strong social media advertising strategy is more important than ever.

In this guide, we’ve considered a number of aspects that marketers need to factor into their future social media strategies as well as tips to get it right, first time.

Download this guide and find out:

  • The basics of Social Media Advertising
  • Which social media platform complements your desired demographic & KPI´s
  • Which type of social media advertising is most efficient for you

Sneak peak of content:

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics