This is how you win in tomorrow’s digital marketplace

Read this Must-have guide and discover five capabilities leading analysts say will prepare you for success in tomorrow's digital marketplace.

Businesses will have to adapt quickly as customer needs continue to evolve, and a highly agile, future-proofed e-commerce platform can ensure your company is ready for anything.

Discover the importance and meaning of:

  • Easy integration and flexible development
  • Flexible omnichannel fulfilment
  • Extreme personalization & mobile-first design + more

No one knows what the future has in store, but more change is likely. Get prepared by downloading this guide!

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics