Top Loyalty Strategies 2024

Best-in-class loyalty programs for 2024

Looking for ways to upgrade your loyalty program this year? The latest resource from Talon.One, Loyalty strategies for 2024, covers the strategies set to dominate the loyalty landscape next year, from gamification to omnichannel - including best-in-class examples from leading programs around the world.

Whatever industry you're operating in, get the report to gain the practical advice you need to level up your loyalty program:

  • Trending loyalty strategies + best practices from leading brands
  • Deep dives into gamification, omnichannel & more
  • Examples from the likes of Sephora, Harry Rosen and McDonald's

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics