Treasure data - Why CDP, What is a CDP and how to choose CDP

A constant amount of data sources and new data privacy rules have reversed the dynamics of customer data. However, customer expectations are at an all-time high for having 1-1 personalised experiences in the moment they need it. Instead of collecting data without consent, brands must earn the trust in order to gain access to customers' personal data.

Yet these experiences are often out of a marketer’s control. Instead, they are delivered by other departments, including product development, sales, support, and service.

Find out how sharing data across your organisation can improve your customers’ experiences and your bottom line.

This webinar explores:

  • What is a CDP and how does it connect your organisation in a customer-centric approach
  • Next steps to prepare for the privacy-centric future
  • Choosing the right CDP for your business

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics