Ultimate Guide to Assessing Your Digital Marketing Program

Get tips and strategies for evaluating and enhancing your digital marketing program. 

In the rush to create the next big campaign, many marketers never get around to evaluating how their programs are working. Learn how to conduct a self-assessment that enables you to attack upcoming initiatives with renewed vigor and make substantial progress compared to what you'd achieve otherwise.

You'll get:

  • Overviews of 7 assessment areas, including engagement, technology and content
  • Interactive worksheets to help you in the evaluation process
  • Tips for improving your performance in each marketing category

6 common assessment mistakes, and how to avoid them

Språk: Eng

Maria Green

CRM ansvarig, Preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Jackie Kothbauer

FÖRFATTARE OCH SOCIAL MEDIEEXPERT

"Att få utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är en kvalitetsmarkör som jag sätter stort värde på. Det bygger mitt personliga varumärke. Det ger mig värdefulla kontakter och en snabb återkoppling på nya koncept och idéer. Wednesday Relations har byggt en av Sveriges viktigaste arenor för kompetensutveckling. Det är ett nöje att få bidra till det."

Real Time Web Analytics