Ultimate Guide to Assessing Your Digital Marketing Program

Get tips and strategies for evaluating and enhancing your digital marketing program. 

In the rush to create the next big campaign, many marketers never get around to evaluating how their programs are working. Learn how to conduct a self-assessment that enables you to attack upcoming initiatives with renewed vigor and make substantial progress compared to what you'd achieve otherwise.

You'll get:

  • Overviews of 7 assessment areas, including engagement, technology and content
  • Interactive worksheets to help you in the evaluation process
  • Tips for improving your performance in each marketing category

6 common assessment mistakes, and how to avoid them

Språk: Eng

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics