unPredictions - 8 Retail Marketing Priorities for 2021

Success in 2021 will require not only a shift in your strategy, but in your entire paradigm. Inside you’ll learn how to integrate data, manage content, and serve your customers with agility.

This eBook is jam-packed with everything you need to make 2021 your most profitable year yet — and to recoup lost sales, revenue, and customers due to a rocky 2020. We’ve scoured the web and spoke with our clients and thought leaders to provide you all the information you need all in one place.

What’s Inside:
• 25+ priority actions and over 30 key stats you must know on changing shopper behavior
• Expert analysis of the eight most lucrative areas of focus for marketing in 2021
• 15+ actionable quotes from leading retail marketers

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics