Use Customer Data Management Technologies to Deliver Better Customer Experiences

In this Gartner Report, Gartner highlights some of the key questions and challenges facing companies struggling to manage customer data and create a 360-degree view of the customer.

Gartner brings together evidence from hundreds of client inquiries and from their annual CX Innovation Survey to understand how CX leaders are structuring their programs and how technology is aiding – or hindering – those efforts.

This report addresses three of the most common questions from companies: 

  • How do we establish an optimal 360-degree view of our organization’s customers?
  • How do we evaluate and prioritize use cases to leverage customer data for business value?
  • How do we identify and select relevant data management technologies that will enable these use cases and deliver value?

Språk: ENG

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics