Use Customer Data Management Technologies to Deliver Better Customer Experiences

In this Gartner Report, Gartner highlights some of the key questions and challenges facing companies struggling to manage customer data and create a 360-degree view of the customer.

Gartner brings together evidence from hundreds of client inquiries and from their annual CX Innovation Survey to understand how CX leaders are structuring their programs and how technology is aiding – or hindering – those efforts.

This report addresses three of the most common questions from companies: 

  • How do we establish an optimal 360-degree view of our organization’s customers?
  • How do we evaluate and prioritize use cases to leverage customer data for business value?
  • How do we identify and select relevant data management technologies that will enable these use cases and deliver value?

Språk: ENG

Maria Green

CRM ansvarig, Preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Jackie Kothbauer

FÖRFATTARE OCH SOCIAL MEDIEEXPERT

"Att få utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är en kvalitetsmarkör som jag sätter stort värde på. Det bygger mitt personliga varumärke. Det ger mig värdefulla kontakter och en snabb återkoppling på nya koncept och idéer. Wednesday Relations har byggt en av Sveriges viktigaste arenor för kompetensutveckling. Det är ett nöje att få bidra till det."

Real Time Web Analytics