Ikano Bostad förutser framtidens köpbeteenden med innovativt AI och Marketing Automation initiativ

22 oktober 2018

Under Marketing Automation Day i Stockholm är Ikano Bostads digitala strateg Jenny Dynesius en av huvudtalarna. Hon håller ett framträdande om hur Ikano Bostad arbetar med innovation, förändringsledning och artificiell intelligens.

Målet Jenny har med dagen är att hjälpa deltagarna att bättre knyta an till, ofta komplexa, ämnen som AI och Marketing Automation. De senaste årens otaliga framträdanden om de båda ämnena konstruerats ofta som något av en säljpitch enligt Jenny. Ikano Bostads case blir istället en av mer "vanlig, verklighetsbaserad historia som samtliga åhörare ska kunna relatera till".

Den svenska byggbranschen har knappast varit bland de första att digitaliserats. Där har Ikano Bostad en fördel, med 500 anställda är inte bolaget bland de största och kan agera snabbare. Dessutom har teknik blivit billigare och mer tillgänglig i t ex molnet. Något som underlättar för ledning att fatta beslut kring pilotprojekt. Ikano Bostad uppskattar att få testa sig fram digitalt.

En första satsning på AI kopplat till kundservice och kommunikation sjösattes nyligen baserat på chattboten IBM Watson Assistant. Där ska Ikano Bostad lärt sig mycket om de prediktiva fördelarna med artificiell intelligens. Kunskap man nu vill ta vidare till det pågående arbetet med Marketing Automation.

" - Marketing Automation har funnits som begrepp väldigt länge - men det är samtidigt något helt nytt."

Marketing Automation för Ikano Bostad är möjligheten att i ett antal intresseanmälningar tidigt kunna förutspå vilka kunder som är mest troliga att flytta in i en lägenhet. Den insikten hjälper bostadsbolaget motverka att kunder hoppar av processen i ett senare steg. Rätt typ av kommunikativa insatser mot kunder som hoppar av en köpprocess, baserat på historisk data, efterfrågas också.

Arbetet kräver god data. Här har Ikano Bostad en stor fördel. På IT-avdelningens initiativ hade bolaget redan börjat analysera, tvätta och lagra data i ett eget centralt datalager. Främsta anledningen var att bli mindre beroende av de många separata IT-system som ofta byttes ut. Nu finns en samling med försäljnings- och objektsdata samt branschsystemets CRM-uppgifter att använda i Marketing Automation projektet.

Externa kunder väntas ta del av det nya Marketing Automation systemet någon gång i början av nästa år. Insikterna från den lanseringen bli helt avgörande för vilken typ av kundresor Ikano Bostad bygger upp framöver. Antingen några få, mer komplexa med många tillhörande systemintegrationer eller en mängd, enklare men heltäckande resor.

Projektet leds i samarbete med One Marketing i Köpenhamn. Just nu ligger arbetet lika mycket på att rusta den egna organisationen som behöver tänka om, utbilda sig och för in nya arbetssätt. Framöver ska även rätt typ av stödverktyg inom Marketing Automation identifieras. Det ska vara fullt integrerat och erbjuda omnichannelstöd.

"- Det är så spännande. Vi vill verkligen utmana och ifrågasätta oss själva. Med teknikens hjälp kan vi lära sig hur bostadskunderna väntas röra sig framöver redan idag."

Avslutar Jenny Dynesius.

Presskontakt

Mats Gustafsson

(+46)8 - 642 21 90

Email

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics