Marketing Automation - varför det är viktigt att haka på!

6 mars 2020

Jesper Åkesson är Senior Consultant och huvudlärare i vår nya certifieringsutbildning Marketing Automation Specialist. Vi frågade Jesper om de senaste trenderna och bad honom berätta lite mer om hur han ser på arbetet med Marketing Automation.

Vilka är de största trenderna inom Marketing Automation just nu?
Det är många som pratar om AI & Machine Learning och det är väldigt aktuellt just nu. Utmaningen är att det inte är speciellt många som vet hur man ska gå tillväga och vad det finns för alternativ på marknaden. Att kombinera MA, AI & Machine Learning kommer vi se mycket framöver, men man har som organisation just nu en väldig fördel om man börjar arbeta på detta sätt innan sina konkurrenter. Vi har även sett att CDP (Customer Data Platform) blir mer och mer efterfrågat. CDP är ett verktyg som kan hjälpa organisationer att bryta ner digitala ”silos” internt och jobba med en mer 360 graders vy av ens kunder. Detta för att förbättra kundens upplevelse och känna sig förstådd och sedd.

Vad innebär/hur påverkar trenderna för dagens marknadsförare och Marketing Automation Specialists?
Man måste framöver som en Marketing Automation specialist ha insikt i eller förståelse om system som ligger utanför de traditionella Marketing Automation systemen. Man behöver alltså som en MA specialist bredda sin kunskap för att på bästa möjliga sätt utveckla sina kunder och sy samman alla de digitala systemen.

Hur viktigt är det för företag idag att ha implementerat MA?
Bra fråga, och det är upp till var organisation att bedöma. Allt bottnar i vad man som organisation har för ambitioner och visioner framåt. Vad man har för business requirements och hur redo organisationen är. Det finns många fördelar med MA, och det är ju framförallt att man har ett system som har en bra överblick av kundens kundresa, man kan automatisera flöden och man kan även koppla/integrera MA system med andra digitala system som finns inom organisationen.

"AI, Hyper-personalisering & Omni-kanal är trendigt just nu"

AI, Hyper-personalisering & Multikanal (eller omni-kanal?) är buzz-words som snurrar runt, vad tror du om dessa tekniker och MA?
Det är det jag bedömer som är trendigt just nu. Det finns många fördelar att koppla detta tillsammans med MA. En bra början är MA, vill man utveckla organisationen och bli mer relevant mot kunder så kan AI & Machine Learning vara nästa steg. Är man verkligen i framkant kopplar man detta med en CDP och då har man en riktigt bra grund för att driva en framgångsrik Customer Experience avdelning eller CRM avdelning.

Jag vill implementera MA i vår organisation men jag måste övertala chefen, vad säger jag?
Min rekommendation hade varit att man bygger ett business case runt vad en MA implementation hade kunnat skapa i värde över 6-12-18-24 månaders tid. Det är en relativt stor investering där många delar i organisationen är delaktiga. Vill man få med sig sin chef på tåget så bottnar det i att man har ett riktigt bra business case där man kan påvisa ROI, att man kan frigöra resurser och att man kanske skapar bättre lojalitet hos kund och minskar churn.

Har du någon förebild i branschen som ligger i framkant och är innovativ?
Jag har ingen direkt förebild på det sättet, jag gillar att hålla mig uppdaterad genom att läsa artiklar som mitt nätverk lägger upp på LinkedIn eller liknande. Jag tycker det även är väldigt intressant att prata med organisationer som man möter på konferenser eller seminarier om hur de ser på framtiden, vad de har för behov och vad dom tror kommer hända framåt.

Läs mer om utbildningen Certifeid Marketing Automation Specialist där Jesper är huvudlärare. 

Presskontakt

Mats Gustafsson

(+46)8 - 642 21 90

Email

Maria Green

CRM ansvarig, Preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Jackie Kothbauer

FÖRFATTARE OCH SOCIAL MEDIEEXPERT

"Att få utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är en kvalitetsmarkör som jag sätter stort värde på. Det bygger mitt personliga varumärke. Det ger mig värdefulla kontakter och en snabb återkoppling på nya koncept och idéer. Wednesday Relations har byggt en av Sveriges viktigaste arenor för kompetensutveckling. Det är ett nöje att få bidra till det."

Real Time Web Analytics