Snapchat ökar och Twitter tappar

6 december 2016

Du har väl inte missat den årliga rapporten Svenskarna och Internet som lanserades i oktober? I år kan vi konstatera att Snapchat tar över tronen från Instagram, i fråga om vilken social kanal som ökar mest i användning. Twitter däremot står för det största tappet i användning sedan rapporten började publiceras 2011.

Kvinnor spenderar i genomsnitt 7.8 timmar/vecka i sociala kanaler, medan män ligger lite lägre på 6.3 timmar/vecka.

Generellt kan vi konstatera att användandet av sociala medier fortsätter att öka överlag. Både i fråga om antal användare och hur mycket tid vi spenderar i de olika kanalerna. Facebook är fortfarande överlägset störst sett över hela befolkningen, men har inte ökat så mycket sedan 2015. Ganska naturligt då kanalen redan används av drygt 70% av befolkningen.

Många menar att Facebook inte är så stort bland ungdomar men faktum är att i åldersgruppen 12-15 år besöker 67% Facebook någon gång ibland. Motsvarande andel bland 16-25-åringar är hela 94%.

Facebook och Instagram dominerar i stort. LinkedIn har också ett stort användande om man ser till de som besöker kanalen någon gång. Det dagliga användandet är betydligt lägre.

Snapchat skjuter i höjden 

2016 är Snapchat den kanalen som ökar allra mest i Sverige.

Att Snapchat ökar är knappast någon överraskning, och att det främst är tonåringar som använder kanalen är inte heller något att förvånas över. Att ökningen är så pass stor får ändå anses spektakulärt. Bland tjejer på gymnasiet är det alltså 97% som använder kanalen någon gång och hela 92% använder tjänsten dagligen.

Snapchat är framförallt stort bland tonåringar. 

Tips! 

Kolla in kursen Dark Social - Snapchat och Instagram Stories.

Hur kan företag och organisationer ge sig ut i de dolda nyhetsflödena och kommunicera på ett sätt som passar dessa kanaler?

Twitter minskar

Sedan Svenskarna och Internet började publiceras har vi i stort sett bara sett att staplarna går uppåt i olika snabb takt, med väldigt få undantag. Därför är det oroväckande för Twitter att andelen som använder Twitter dagligen har sjunkit från 22% i fjol till 18% i år och mindre än hälften (45%) skriver någonting på kanalen. Endast 3% av användarna twittrar någonting själva på daglig basis.

Twitter är något överraskande större i de yngre ålderssegmenten, vilket är en positiv signal för en kanal som minskat lite i stort.
 

Källa: Salgado

 

Vill du lära dig mer om marknadsföring i Sociala Medier?

Presskontakt

Mats Gustafsson

(+46)8 - 642 21 90

Email

Maria Green

CRM ansvarig, Preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Gabriella Elias

CUSTOMER EXPERIENCE SPECIALIST, SKANDIA

”Var på en mycket inspirerande kurs om kundresor (alltså hur man förbättrar kundupplevelsen genom kultur, arbetssätt, processer, mindset etc.). Kommer tillbaka till Skandia med förnyad energi och motiverad att fortsatt driva CX framåt!”

Jackie Kothbauer

FÖRFATTARE OCH SOCIAL MEDIEEXPERT

"Att få utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är en kvalitetsmarkör som jag sätter stort värde på. Det bygger mitt personliga varumärke. Det ger mig värdefulla kontakter och en snabb återkoppling på nya koncept och idéer. Wednesday Relations har byggt en av Sveriges viktigaste arenor för kompetensutveckling. Det är ett nöje att få bidra till det."

Real Time Web Analytics