3 snabba tips & en framtidsspaning från SEO-experten Jimmy

17 mars 2021

Att ha grunderna för SEO på plats är en viktig aspekt inom dagens digitala landskap. Det hjälper ditt företag att synas hos sökmotorer samt nå ut till nya målgrupper. Vad kan ett företag göra för att få bäst effekt utav sina SEO insatser? Vad har hänt inom SEO om 5 år? Vi ställde de här frågorna och några till, till Jimmy Waern som är lärare på våra utbildningar inom SEO och SEM.

Vad är dina bästa SEO-tips för 2021?

- Att alltid sätta användaren i fokus för dina texter och innehåll, bjud på mycket värde. Det här tipset är inte endast för 2021 utan alltid viktigt.

Vad är de vanligaste missförstånden kring SEO?

-  Det vanligaste missförståndet är troligtvis att det är svårare att lära sig än man tror. Grunden till SEO har inte förändrats så mycket. Detaljer och funktioner har lagts till, men grunden är i stort sett densamma.

3 tips på vad ett företag kan göra för att få bäst effekt utav sina SEO insatser?

Olika faser kräver olika insatser. Vid en etableringsfas är det viktigt att komma ihåg Google My Business, och se till att hemsidan har utvecklat grundförutsättnignar för SEO, t.ex. SSL-certifikat. Vid underhållsfasen är sökordsmonitorering och webbanalys viktigt, så man vet vilka resultat man får. Vid en expanderingsfas (nya sökord) är sökordsanalys viktigt så man inte lägger tid och pengar på något som inte ger resultat.

"Om 5 år tror jag att det har blivit ett större fokus på optimering för voice-search"

Hur sammankopplat är SEO och SEM med varandra?

- Mest indirekt sammankopplat. Är din sida SEO-optimerad för ett sökord kan du få kostnadseffektivare sökannonser genom att ha den som landningssida. Ytterligare en är att chansen att någon klickar på ditt företag ökar om du har både SEO och en SEM position genom den synergieffekt som uppstår.

Har du något favoritverktyg som hjälper dig att arbeta med SEO?

- Skulle jag välja ett favoritverktyg är det SEMrush som hjälper mig mycket med framför allt on-page SEO delarna.

Vågar du dig på en framtidsspaning? Vad har hänt med SEO om 5 år?

- Om 5 år tror jag att det har blivit ett större fokus på optimering för voice-search. Sverige ligger ligger en aning efter i utvecklingen jämfört med USA, men då kan vi bevaka och lära av vad som händer där.

Vem/vilka rekommenderar du att gå halvdagsutbildningen SEO?

  • De företagare och vill ha bättre koll på SEO.
  • Ansvariga för markandsföring/webb/SEO och vill veta hur man gör mer praktiskt.
  • De som vill bygga upp nya kunder och leads genom en långsiktig och hållbar satsning.

Läs mer om vår utbildning SEO - Sökordsoptimering
Läs mer om vår utbildning SEM - Sökordsannonsering

Presskontakt

Mats Gustafsson

(+46)8 - 642 21 90

Email

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics