Nudging - En knuff i rätt riktning

2 februari 2021

Nudging har under de senaste åren fått allt större uppmärksamhet av marknadsförare och har blivit ett populärt verktyg för effektiv beteendeförändring både gentemot kunder och internt i organisationer.

Vad innebär Nudging? Är det något alla företag borde implementera i sin kommunikation? Vi ställde dessa frågor och några till Samuel Salzer, som är huvudlärare på Wednesday Relations utbildning Nudging som kommunikationsverktyg

Vad är nudging och varför är det viktigt för effektiv kommunikation? Hur kan man implementera det i sin kommunikation?

- Nudging är ett verktyg för beteendeförändring som bygger på en vetenskaplig förståelse för hur människor tar beslut och agerar i verkligheten. En vanlig tro är att om vi önskar förändra beteenden bör vi fokusera på att informera kunder, medarbetare eller medborgare om vad dom borde göra och varför. Samtidigt vet vi från beteendeforskning att kunskap och vilja ofta inte räcker hela vägen.

De flesta vet vad vi själva borde göra för att äta nyttigare, träna oftare och spara mer - och trots att även viljan finns på plats så sker ändå inte beteendet. Gapet mellan vilja och handling är alltså ofta stort. Nudging hjälper oss ta fram kommunikation som hjälper folk över det gapet.

Det ger oss nya förändringsverktyg men också en förståelse för att det finns en mängd tankefällor som ofta kommer i vägen. Nudging bör ses som viktig del i en effektiv kommunikationsstrategi som både förändrar attityder och leder till beteendeförändring.

Varför tror du att Nudging har blivit så populärt de senaste åren?

- En stor del är att Richard Thaler som tillsammans med Cass Sunstein introducerade konceptet fick nobelpris för det 2017. Trots att Nudging sedan länge varit mer etablerat utomlands satte det Nudging på kartan i Sverige och intresset har varit stort sedan dess.

Kopplat till det har det såklart hjälpt att det faktiskt funkar! Organisationer i både privat och offentlig sektor som börjat implementera Nudging och beteendeinsikter har sett goda resultat. Det har även blivit en ökad förståelse att det som sagt inte räcker att folk förändrar sin attityd, vi behöver förändra beteenden.

Varför anser du att ett företag bör ha personal som är kunnig inom beteendevetenskap och Nudging?

- För att svara på detta kan jag referera till ett citat från Jack Dorsey, vd för Twitter. Dorsey sade i höstas att han nu tror att han gjorde ett kritiskt misstag: ”[..]att inte anställa experter för att förstå den stora betydelsen av uppenbara små val.” Han fortsätter “[..]de discipliner som vi saknade i företaget under de första dagarna, som jag önskar nu att vi skulle ha förstått och anlitat, var någon som förstår konsekvenserna av de små beslut som vi fattar i vardagen".

Dessa citat illustrerar att de flesta företag fortfarande inte förstår vikten av beteendevetenskap och Nudging. Nudging ger oss en djupare förståelse för våra kunder och användare som leder till bättre lösningar i längden. Om Dorsey nu ångrar att han inte anställde någon för att hjälpa honom "förstå den stora betydelsen av uppenbara små val" - vad väntar du på om du är ledare inom ett företag? Vilka designval eller interna processer ser du förbi som kan kosta dig mycket på lång sikt?

Stor fråga att baka ihop - Därav en heldagsutbildning! :)

"Alla företag kan finna stor nytta av att ha Nudging i sin kommunikation"

Kan alla företag använda sig av Nudging i sin kommunikation? Eller fungerar det bättre för vissa produkter eller tjänster?

- Det som är viktigt att förstå är att Nudging inte bara är ett spännande verktyg utan bygger på en genomarbetad process och decennier av vetenskapliga insikter. Det är till stor del alltså även ett förhållningssätt för hur vi ser på världen och bemöter utmaningar.

Alla företag kan finna stor nytta av att ha Nudging i sin kommunikation, men behöver tillämpa det efter de unika utmaningar som de möter. Mycket av endagsutbildningen bygger därför på att inte bara lära sig de olika Nudge-verktygen, men också skapa en djupare förståelse för hur var och en bör använda dem i sin unika roll eller utmaning. 

Vem rekommenderar du att gå din endagsutbildning ”Nudging som kommunikationsverktyg”?

- Utbildningen är perfekt för den som arbetar med kommunikation, marknadsföring, produktutveckling eller som personalansvarig, HR eller chef. Utbildningen går att ta till sig när det handlar om kommunikationen till kunder så väl som teammedlemmar eller anställda. Man ska vara nyfiken kring psykologi och vara motiverad att förstå varför vi gör vad vi gör.

Har du något exempel på ett företag som arbetar bra med Nudging?

- Det finns en mängd goda exempel såväl i Sverige (ICA, Wästbygg, Liseberg) som utomlands (Google, LinkedIn, Walmart). Ett spännande exempel där Nudging är produkten är Humu, startat av Googles tidigare HR chef. Humus grundidé bygger på att förbättra företag genom “små, personliga steg baserade på vetenskap, maskininlärning och lite kärlek.”

Deras lösning består av tusentals små personanpassade “Nudges” - små, personliga steg och meddelanden - som skickas till hela organisationen för att göra varje anställd, chef, team och ledare till en katalysator för förändring. Allt baserat på beteendevetenskap. Kul att se!

Här kan du läsa mera om vår endagsutbildning Nudging som kommunikationsverktyg.

Presskontakt

Mats Gustafsson

(+46)8 - 642 21 90

Email

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics