Grow your business in China

China is the world’s largest digital economy, larger than the next 10 markets combined. Also being the second largest economy in the world, China is a must-win market for global enterprises and a top corporate priority. However, due to the unique digital consumer behaviour, technology ecosystem and local regulatory requirements, global brands often struggle to optimise their digital experiences within the country.

This webinar will look at the opportunities and challenges China presents.

  • China –  Assessing the market opportunity and potential for growth in these challenging times.
  • What are the challenges and blockers of doing digital business within China.
  • How market leading companies have optimised their digital experiences within China.
  • How Adobe can help build your digital experiences within China.

Språk: ENG
Tid: 52 min

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics