Grow your business in China

China is the world’s largest digital economy, larger than the next 10 markets combined. Also being the second largest economy in the world, China is a must-win market for global enterprises and a top corporate priority. However, due to the unique digital consumer behaviour, technology ecosystem and local regulatory requirements, global brands often struggle to optimise their digital experiences within the country.

This webinar will look at the opportunities and challenges China presents.

  • China –  Assessing the market opportunity and potential for growth in these challenging times.
  • What are the challenges and blockers of doing digital business within China.
  • How market leading companies have optimised their digital experiences within China.
  • How Adobe can help build your digital experiences within China.

Språk: ENG
Tid: 52 min

Maria Green

CRM ansvarig, Preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Jackie Kothbauer

FÖRFATTARE OCH SOCIAL MEDIEEXPERT

"Att få utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är en kvalitetsmarkör som jag sätter stort värde på. Det bygger mitt personliga varumärke. Det ger mig värdefulla kontakter och en snabb återkoppling på nya koncept och idéer. Wednesday Relations har byggt en av Sveriges viktigaste arenor för kompetensutveckling. Det är ett nöje att få bidra till det."

Real Time Web Analytics