Amazon i Sverige

25 januari 2021

Under hösten 2020 lanserades Amazon på den svenska marknaden och har öppnat upp möjligheten för svenska företag att hitta en väg till nya kunder och marknader. Vad har lanseringen inneburit för svenska företag? Vad bör företag ta i beaktning innan de börjar sälja på Amazon? Vi ställde dessa frågor och några till, till Dag Bengtsson som är huvudlärare på Wednesday Relations utbildning Amazon - En väg till nya kunder och marknader

Lanseringen i Sverige har fått en del kritik för felaktig översättning och prissättning osv. Men hur skulle du säga att lanseringen har gått i Sverige?

- Det var en stor lansering, den största för Amazon hittills, så det är naturligt att det fanns saker som inte var perfekta. Även om Amazon säkerligen inte trodde eller var förberedda på att deras verktyg för automatisk översättning till svenska skulle få det så svårt och att det skulle få så stora konsekvenser. 

Som det ser ut så har Amazon fått mycket trafik och ett stort antal svenska besökare redan de första månaderna, men om det har resulterat i försäljning för de säljare som är registrerade på Amazon SE är tyvärr lite för tidigt att uttala sig om.

Jag skulle dock vilja säga att lanseringen har varit positiv, framförallt då så många säljare har visat intresse för den svenska marknaden, och således att utbudet av produkter inom många olika kategorier ökat dramatiskt, vilket bör gynna svenska konsumenter och deras valmöjligheter.

Vad har lanseringen av Amazon inneburit för svenska konsumenter och företag?

- För konsumenterna så är det primärt ett större utbud av produkter, och så småningom också den bekvämlighet som Amazon erbjuder och innebär via leveranser och övriga tjänster.

För svenska företag skulle jag också säga att konkurrensen har ökat och successivt också kommer att öka över tid. Vid lanseringen hade färre än 100 svenska företag registrerat sig som säljare på Amazon SE. Vid samma tillfälle var det fler än 40 000 utländska säljare som var registrerade som säljare på Amazon SE. Den siffran och det förhållandet tycker jag är väldigt talande för vad vi kan förvänta oss av Amazon framöver på den svenska marknaden.

Vad finns det för möjligheter respektive utmaningar med Amazon?

-Väldigt många ur båda perspektiven…Möjligheterna är framförallt en förenklad access till internationella marknader och exponering för Amazons kunder på dessa marknader. Det i kombination med det ekosystem för ehandel som Amazon erbjuder och som i många avseenden förenklar flera delar av internationell e-handel. Utmaningen med Amazon är att det är en väldigt krävande plattform att arbeta med och använda, att det är många olika delar som måste administreras och optimeras löpande. Samt att det ofta också är väldigt påtagligt att det är Amazon som dikterar villkoren, som kan skifta både snabbt och ofta.

"Det finns ett stort antal exempel på svenska företag som har lyckats bra"

Vad bör företag ta i beaktning innan man börjar sälja på Amazon?

- Man bör göra en grundlig research för att få en tydlig förståelse för vad som kommer att krävas inför en lansering, hur kostnadsbilden ser ut så att man kan göra en teoretisk beräkning av potentialen ur mitt företags och produkters perspektiv. D v s om man har en möjlighet att skapa en lönsam affär baserat på de förutsättningarna i kombination med konkurrens och krav som Amazon ställer.

Hur har det gått för svenska företag att börja sälja på Amazon? Är det många som tagit steget?

- Det finns ett stort antal exempel på svenska företag som har lyckats bra och där Amazon är inte helt oväsentlig del av deras internationella försäljning och omsättning. Dock vågar jag inte svara på om det är många som har tagit steget. Vi kan dock säga att intresset för våra tjänster inom området ökade avsevärt under 2020. Även vi ska vara försiktiga med att använda det som en faktisk bekräftelse och inte bara en indikation att det är många svenska företag som har tagit steget och börjat sälja på Amazon…

Medlemsprogrammet Amazon Prime finns inte än i Sverige. Tror du att det är på väg att lanseras? Och vad tror du att det innebär för svenska företag?

- Jag tror det kommer att dröja, det är en omfattande logistiklösning som måste fungera felfritt. För svenska företag innebär det att man måste förlita sig på sin egen logistik – och leveranslösning till slutkund när det kommer till Amazon SE.

Vilka rekommenderar du att gå din halvdagsutbildning?

- Alla som överväger Amazon som ytterligare en kanal för sin e-handel. Om man önskar få insikt och kunskap när det gäller att utvärdera plattformen och huruvida det är möjligt och lämpligt att göra investeringen och satsningen med en lansering av produkter på någon av eller flera av Amazons marknadsplatser.

Här kan du läsa mera om vår halvdagsutbildning i Amazon - En väg till nya kunder och marknader

Presskontakt

Mats Gustafsson

(+46)8 - 642 21 90

Email

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics