Stina - Nycertifierad Social Media Manager

4 februari 2021

Stina Sarvik har genomfört vår populära certifieringsutbildning Social Media Manager och fick sin certifiering vid årsskiftet. Vi har frågat Stina vad hon tyckte om utbildningen, vad hon tar med sig och hur framtiden ser ut.

Varför valde du att anmäla dig till utbildningen Certified Social Media Manager?

- Jag jobbar på en byrå som är specialiserad på upplevelsekommunikation, digitalt och analogt. Förra våren började vi satsa mer på våra digitala erbjudanden som social media är en del av.

Eftersom jag både sitter med våra och ibland kundens sociala medier såg vi en vinning, både internt och mot kund, i att jag skulle utveckla och certifiera min kompetens. Utbildningen hos Wednesday Relations täckte alla de delar jag ville kompetensutvecklas inom och var därför ett självklart val.

Vad tycker du att utbildningen Certified Social Media Manager har givit dig? Vad tar du med dig?

- Utbildningen har främst gett mig ett strategiskt tänk, smarta verktyg för innehåll och annonsering samt optimering och planering av kampanjer. Jag har verkligen fått en bra grund som jag nu vill bygga vidare på i mitt arbete i sociala medier och för vår hemsida. Utöver allt det kommer jag ta med mig tips och tricks för att skapa kreativt innehåll.

Har ni gjort några förändringar i ert arbete på företaget sedan du gått utbildningen? Eller något du planerar att göra?

- Jag har startat ett strategiarbete för våra sociala medier, baserat på det jag fick lära mig under kursen, som går hand i hand med vår affärsplan och marknadsplan. Då vi satsar på att bygga nytt och rikta in oss mot en ny marknad så läggs nu strategin från grunden även om varumärket och tonaliteten kommer vara ungefär densamma. Så spännande! Och jag känner att jag har bra med kött på benen för vad som förväntas av mig nu.

"Utbildningen har främst gett mig ett strategiskt tänk, smarta verktyg för innehåll och annonsering samt optimering och planering av kampanjer."

Vad blir nästa steg hos er/dig? 

- Vi kommer påbörja arbete kring annonsering och kampanjer så fort hemsidan är uppdaterad. Så nästa steg är att färdigställa strategin för sociala medier, skapa innehåll, uppdatera hemsidan och börja marknadsföra oss!

Vad tyckte du om huvudläraren Daniel och gästföreläsarna?

- Alla gästföreläsare hade relevant erfarenhet av sina områden på ett inspirerande sätt. Daniel kändes pedagogisk och höll ihop allt på ett bra sätt genom att hålla nivån hög med ett lagom tempo.

Vem rekommenderar du att gå utbildningen?

- Jag rekommenderar alla som vill jobba eller jobbar med sociala medier idag och vill utveckla sina kunskaper, arbeta mer strategiskt och utnyttja alla funktioner effektivt. Vare sig man vill slipa på sina redan befintliga kunskaper eller vill lära sig använda verktyg man aldrig tidigare använt tror jag denna kurs är givande.

Jag rekommenderar att man har något slags ansvar för sociala medier, hemsida eller liknande för att kunna använda funktioner och verktyg i takt medan man lär sig om dem. 

Något annat du vill dela med dig av?

- På grund av Covid så hölls de flesta utbildningstillfällena digitalt men vi hann med ett par utbildningstillfällena innan restriktionerna skärptes och jag vill bara tillägga att det var mycket trevliga lokaler, och framförallt väldigt god lunch!

Läs mer om vår certifieringsutbildning här.

Presskontakt

Mats Gustafsson

(+46)8 - 642 21 90

Email

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics