Utbildningen hjälpte Daniel att landa drömjobbet!

20 januari 2020

Daniel Sundqvist är tidigare deltagare på utbildningen Certified CRM & Loyalty Manager och har under hösten 2019 gått från att arbeta som Key Account Manager till ansvarig för CRM & Marketing Automation på Doktor.se. Vi frågade Daniel om vad som fick honom att vilja byta karriär och hur resan har sett ut.

Berätta lite om dig Daniel och din bakgrund.
Jag är dataingenjör i grunden och har arbetat med försäljning i olika roller i 12 år. Mestadels med tjänster kring marknadsinformation, affärs- och kreditinformation. De senaste två åren har jag tillbringat på en kommunikationsbyrå där vi hjälpt kunder med utmaningar kring direktmarknadsföring i olika kanaler, både online och offline. För ca 1,5 år sedan började en ny kollega på byrån. Han startade upp ett nytt affärsområde inom CRM kopplat till effektiv kundkommunikation. Efter att ha arbetat tillsammans med honom i olika kundprojekt föddes mitt intresse för CRM & kundlojalitet.

I augusti förra året bestämde jag mig för att byta karriär helt och hållet och satsa 100% på
CRM. Jag hittade då utbildningen på Wednesday Relations och bestämde mig för att gå den.
Efter att utbildningen var klar nu i början av december sökte jag ett antal CRM-tjänster på
intressanta företag. Ett av dem var på Doktor.se där jag idag arbetar som ansvarig för CRM & Marketing Automation.

Vad fick dig att välja utbildningen Certified CRM & Loyalty Manager?
Det finns endast ett fåtal kurser och utbildningar inom CRM & kundlojalitet. Många är
nischade på en speciell del av CRM-arbetet. Eftersom jag ville få ett helhetsgrepp kring CRM
& Lojalitet passade Wednesday Relations certifieringsutbildning mig perfekt. Den tar upp de viktigaste utmaningarna en CRM-organisation/ CRM-avdelning står inför, samtidigt som den djupdyker på viktiga delar. Utbildningen hade fått väldigt bra betyg från tidigare deltagare vilket kändes tryggt. Camilla som leder kursen har många års erfarenhet från strategiskt och operativt arbete på företag som ligger i framkant vad gäller CRM och kundlojalitet och är en väldigt duktig pedagog.

Vad var dina mål med utbildningen?
Att lära mig så mycket som möjligt om CRM & Lojalitet, skapa nya kontakter i branschen, få
ett kvitto på det jag lärt mig och hitta ett intressant företag där jag kunde praktisera det jag lärt mig.

"Tack vare utbildningen lärde jag mig tillräckligt mycket för att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden"

Vad har varit det viktigaste/bästa för dig under utbildningen?
Utbildningen är uppdelad i 5 block som följer de utmaningar en CRM-organisation står inför. Varje tillfälle behandlar ett av blocken vilket ger en tid att reflektera, läsa på och ställa frågor innan nästa tillfälle. Det var viktigt för mig att utbildningen var tillräckligt bred och djup, dvs. inte bara skrapade på ytan. En annan viktig aspekt var de gästföreläsare vi hade som kom och berättade om sina utmaningar och delade med sig av intressanta case.

Vad tar du med dig från utbildningen?
Vi hade väldigt trevligt och skrattade ofta under utbildningen, samtidigt som vi lärde oss mycket på kort tid. Det var en bra mix på deltagarna som kom från olika branscher, olika storlekar på företag, hade olika erfarenheter och roller kopplat till CRM & Lojalitet. Camilla som håller i kursen är väldigt kunnig och pedagogisk och lyckas trots långa dagar hålla intresset uppe.

Hur har utbildningen hjälpt dig att nå dina mål?
Utbildningen var helt avgörande för att jag skulle lyckas byta inriktning på karriären. Den hårda konkurrensen på arbetsmarknaden idag kräver att man har ett kvitto på den kompetens som efterfrågas. Det räcker inte att ”bara” ha ett brinnande intresse, stort engagemang, ett driv och en personlig profil som passar in. Tack vare utbildningen lärde jag mig tillräckligt mycket för att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Vem rekommenderar du att gå utbildningen?
Utbildningen passar dig som antingen är nyfiken på att veta mer kring CRM & Lojalitet eller arbetar med CRM / CX / CVM / Kundlojalitet idag och vill inventera dina kunskaper samt lära de senaste rönen.

Presskontakt

Mats Gustafsson

(+46)8 - 642 21 90

Email

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics