Allmänna villkor för Wednesday Relations tjänster


Allmänt
Wednesday Relations förbehåller sig rätten till Tjänsten (www.wednesdayrelations.org) och dess innehåll. Användaren av Tjänsten äger ej rätten, helt eller delvis, att på något sätt kopiera, reproducera, spara, flytta, vidaresända, distribuera, publicera, lägga till annat material eller spara ned på egen dator, något material som är kopplat till Tjänsten (inklusive text, bilder, varumärken, logotyper, grafik och musik) utan ett skriftligt godkännande från Wednesday Relations. Det är ej tillåtet att använda varumärken och/eller logotyper kopplade till Wednesday Relations tjänster eller produkter om annat inte är skriftligt överenskommet med Wednesday Relations.

Laglig användning
Ingen information om Tjänsten får kopieras, bearbetas eller användas utan särskilt skriftligt tillstånd från Wednesday Relations. Överträdelse av förbudet kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt skadestånd och/eller juridiskt ansvar. Om kunden bryter mot Wednesday Relationss villkor kan kunden förlora tillgång till att använda Tjänsten. Wednesday Relations har också rätt att makulera bokningar på webbplatsen om kunden har lämnat vilseledande personuppgifter eller om kunden bryter mot eller kringgår Wednesday Relations kund- och köpvillkor.

Immateriella rättigheter
Allt material inom Tjänsten www.wednesdayrelations.org ägs av Wednesday Relations och är skyddat av upphovsrättslagen. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till innehåll och formgivning inom Tjänsten (inklusive text,  elektroniska dokument, grafik, bilder och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av Wednesday Relations eller en tredjepart. Bilder, text eller annat material får inte kopieras utan tillstånd från Wednesday Relations.

Rätten till ändringar
Wednesday Relations har rätt att uppdatera, ändra, lägga till eller ta bort material som ingår i Tjänsten, och begränsa tillgång till Tjänsten utan att meddela detta i förväg, när som helst, efter egen bedömning. Wednesday Relations har, när som helst, rätt att ändra villkor för användandet av Tjänsten samt innehåll och val av tjänster.

Länkning
Tjänsten innehåller länkar till webbsidor som underhålls av en tredjepart. På, och i användandet av, dessa webbsidor tillämpas villkor som sammanställts av tredjepart. Wednesday Relations ansvarar inte för andra parters webbsidor eller deras innehåll.

Tillämplig lag
Svensk lag tillämpas på våra kund- och köpvillkor.


Integritetspolicy

Wednesday Relations värnar om varje besökares personliga integritet och samlar ingen information om dig som besöker webbplatsen www.wednesdayrelations.org, annat än besöks- och användarstatistik.

Hur använder vi information
Tack vare användarstatistik erhåller Wednesday Relations information om vilka sidor och funktioner som används och vi kan utveckla webbplatsen till att bli mer användarvänlig och till att förbättra kvaliteten i medlemsskapet och våra erbjudanden, samt anpassa vår kommunikation så att den blir så relevant som möjligt.

Personuppgifter
När du anmäler dig som medlem och när du anmäler dig till någon av våra aktiviteter ber vi dig lämna ut personlig kontaktinformation.

Utlämnande av personuppgifter
All kommunikation med dig som medlem går via Wednesday Relations. Vi säljer inte eller ger inte bort medlemsinformation till tredje part. När du deltar i en aktivitet som finansieras av externt företag, delar vi med oss av följande uppgifter; deltagarnas namn, företag, befattning, telefonnummer, och e-postadress. I dessa fall får partnerföretaget tillgång till uppgifterna om de anmälda efter att aktiviteten ägt rum.

Vad gäller marknadsföringsåtgärder samt uppföljning och utveckling av Wednesday Relations tjänster och/eller produkter, hanteras uppgifterna endast inom Wednesday Relations. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande, dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Du kan när som helst avregistrera ditt medlemsskap hos oss.

E-posterbjudanden
Ditt medlemskap i Wednesday Relations innebär automatiskt att du blir prenumerant av Wednesday Relations olika e-postutskick samt andra erbjudanden och information från Wednesday Relations. När som helst efter att du har accepterat att ta emot utskick kan du ändra din prenumeration från ditt konto. I alla e-posterbjudanden som du tar emot från Wednesday Relations finns en hänvisning till hur du tackar nej till kommande utskick, var då medveten om att du antingen kan avregistrera dig från specifika utskickslistor eller avregistrera ditt medlemskap helt.

Kontakt
Om du vill kontakta oss kan du nå oss på följande sätt:

Telefon:
+46 8 642 21 90

E-post:

Brev:
Wednesday Relations
Sveavägen 98
113 50 Stockholm

Åsa Liljeqvist Cramér

Nordic Online Sales Manager, Vattenfall

”Som deltagare på Wednesday Executive fick jag både ett stort värde av intressanta föredrag med olika företagscase inklusive konkreta exempel, och av nätverkandet med andra beslutsfattare inom CRM och kundarbete. En riktigt bra dag.”

Emelie Hallberg

Marketing coordinator, Itero Business Solutions

"Tack för en mycket bra arrangerad kurs. Läraren var fantastisk! Väldigt pedagogisk, genuint intresserad och mycket bra på att sammanfatta och återkoppla för bästa möjliga läroprocess. Jag är supernöjd!!"

Jackie Kothbauer

FÖRFATTARE OCH SOCIAL MEDIEEXPERT

"Att få utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är en kvalitetsmarkör som jag sätter stort värde på. Det bygger mitt personliga varumärke. Det ger mig värdefulla kontakter och en snabb återkoppling på nya koncept och idéer. Wednesday Relations har byggt en av Sveriges viktigaste arenor för kompetensutveckling. Det är ett nöje att få bidra till det."

Real Time Web Analytics