Allmänna villkor för Wednesday Relations tjänster

English version here - General terms and conditions for Wednesday Relations services

Allmänt
Wednesday Relations förbehåller sig rätten till Tjänsten (www.wednesdayrelations.org) och dess innehåll. Användaren av Tjänsten äger ej rätten, helt eller delvis, att på något sätt kopiera, reproducera, spara, flytta, vidaresända, distribuera, publicera, lägga till annat material eller spara ned på egen dator, något material som är kopplat till Tjänsten (inklusive text, bilder, varumärken, logotyper, grafik och musik) utan ett skriftligt godkännande från Wednesday Relations. Det är ej tillåtet att använda varumärken och/eller logotyper kopplade till Wednesday Relations tjänster eller produkter om annat inte är skriftligt överenskommet med Wednesday Relations.

Laglig användning
Ingen information om Tjänsten får kopieras, bearbetas eller användas utan särskilt skriftligt tillstånd från Wednesday Relations. Överträdelse av förbudet kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt skadestånd och/eller juridiskt ansvar. Om kunden bryter mot Wednesday Relationss villkor kan kunden förlora tillgång till att använda Tjänsten. Wednesday Relations har också rätt att makulera bokningar på webbplatsen om kunden har lämnat vilseledande personuppgifter eller om kunden bryter mot eller kringgår Wednesday Relations kund- och köpvillkor.

Immateriella rättigheter
Allt material inom Tjänsten www.wednesdayrelations.org ägs av Wednesday Relations och är skyddat av upphovsrättslagen. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till innehåll och formgivning inom Tjänsten (inklusive text,  elektroniska dokument, grafik, bilder och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av Wednesday Relations eller en tredjepart. Bilder, text eller annat material får inte kopieras utan tillstånd från Wednesday Relations.

Rätten till ändringar
Wednesday Relations har rätt att uppdatera, ändra, lägga till eller ta bort material som ingår i Tjänsten, och begränsa tillgång till Tjänsten utan att meddela detta i förväg, när som helst, efter egen bedömning. Wednesday Relations har, när som helst, rätt att ändra villkor för användandet av Tjänsten samt innehåll och val av tjänster.

Länkning
Tjänsten innehåller länkar till webbsidor som underhålls av en tredjepart. På, och i användandet av, dessa webbsidor tillämpas villkor som sammanställts av tredjepart. Wednesday Relations ansvarar inte för andra parters webbsidor eller deras innehåll.

Tillämplig lag
Svensk lag tillämpas på våra kund- och köpvillkor.

Anmälningsvillkor för evenemang uppdatering 2023-03-16

Anmälan är bindande:
30 dagar innan event, tvådagars- och endagsutbildningar
60 dagar innan workshopserier och certifieringsutbildningar

Avbokning måste ske skriftligt. I annat fall debiteras hela avgiften. Bokningen kan överlåtas på annan deltagare från samma företag. När du anmäler dig godkänner du Wednesday Relations allmänna villkor och personuppgiftspolicy.

För event som är kostnadsfritt att delta på gäller avbokning senast 10 arbetsdagar innan. Oanmäld eller sen frånvaro faktureras 1900 SEK (gäller endast fysiska event). För att undvika frånvaroavgiften kan du välja att istället delta på ett kompletteringstillfälle á 30 minuter. Wednesday Relations förhåller sig då rätten att välja tid och dag för kompletteringstillfället. Eventuellt kan du sända en kollega, på samma nivå som du, att delta på din plats på ordinarie event-tillfälle.

Wednesday Relations förbehåller sig rätten att ställa in;

 • Endags- och tvådagsutbildningar och workshopdagar senast 1 vecka innan aktuellt startdatum.
 • Certifieringsutbildningar senast 3 veckor innan startdatum.
 • Konferens eller Livesändning av konferens senast 2 veckor innan startdatum.  

Wednesday Relations personuppgiftspolicy

 

Wednesday Relations respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt.

I Wednesday Relations policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder appar, webbsidor och tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som administreras av Wednesday Relations. Wednesday Relations är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Här kan du se en sammanfattning över vad som händer på webbplatsen under ditt besök:

 • Vi spårar din webbaktivitet och kan komma att använda den i marknadssyfte
 • Vi samlar in personuppgifter vid särskilda tillfällen i syfte för marknadskommunikation, produktinformation och kundkommunikation
 • Vi behandlar angivna personuppgifter genom att skicka in dem i integrerade system
 • Vi sparar personuppgifter i vårt system för marknadsanalys
 • Vi utför automatisk profilering baserat på webbaktivitet, och din profil kan användas i marknadssyfte

Personuppgifter vi samlar in

Wednesday Relations inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, befattning, företag samt kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer och e-postadress. Wednesday Relations kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Wednesday Relations registrerar, eller kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med:

 • Anmälan till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar som Wednesday Relations erbjuder
 • När du registrerar dig för att erhålla någon av de produkter, innehåll eller tjänster som tillhandahålls av Wednesday Relations eller dess tredjepartssponsorer, såsom publikationer, prenumerationer, tävlingar, nyhetsbrev, medlemskap,  webbsändningar, whitepapers, onlineseminarier, konferenser och event
 • När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen
 • Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media
 • Om du registrerar dig som medlem och därmed anmäler dig till vårt nyhetsbrev
 • Ditt besök på våra webbplatser, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket

Insamling med samtycke

Genom att du fyller i ett samtyckesformulär på hemsidan (t.ex. prenumerera på nyhetsbrev, ta del av erbjudanden mm.) så samtycker du till att dina personuppgifter (ex. ditt namn, befattning, företag, telefonnummer och e-postadress) får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter.

Vi samlar även in din IP-adress, geografiska position och intressen i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring till dig. När du besöker vår hemsida samtycker du även till att vi får lägga cookies, både så kallad förstaparts och tredjeparts cookies på din dator. Sådana cookies följer dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.

Hur vi använder insamlad information

All kommunikation med dig som medlem går via Wednesday Relations. Vi säljer eller ger inte bort medlemsinformation till tredje part.

Wednesday Relations behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten

 • För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Wednesday Relations
 • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev
 • Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär
 • För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar
 • För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå
 • För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster
 • Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
 • För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, app, push eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss
 • För att kontakta dig via app, SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring
 • För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för
 • För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och app att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Wednesday Relations genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policys

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.  

Vad gäller marknadsföringsåtgärder samt uppföljning och utveckling av Wednesday Relations tjänster och/eller produkter, hanteras uppgifterna endast inom Wednesday Relations. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

Insamlad information vid event och content i samarbete med externa partners

När du väljer (opt-in) att delta i en aktivitet eller laddar ner ett content som finansieras helt eller delvis av externt företag, delar vi med oss av dina angivna uppgifter vid anmälan / nedladdning t.ex. namn, e-mail & befattning. I dessa fall får partnerföretaget tillgång till uppgifterna om de anmälda efter att aktiviteten ägt rum.

Om cookies

När du använder vår webbplats och app kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Om du önskar bli glömd på vår webbplats så tömmer du dina cookies på vår webbplats enligt instruktioner ifrån den webbläsare du använder.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Wednesday Relations ger du din tillåtelse till att Wednesday Relations registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Wednesday Relations att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om Wednesday Relations använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.

Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Wednesday Relations kommer att lagra dina personuppgifter och kommunicera med dig som medlem så länge du är kund/medlem hos oss. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 5 år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs pga. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Wednesday Relations kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i de e-post som vi skickar dig, var då medveten om att du antingen kan avregistrera dig från specifika utskickslistor eller avregistrera ditt medlemskap helt. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation. 

Du kan, kostnadsfritt en gång per år, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Wednesday Relations.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Wednesday Relations saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Wednesday Relations ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Wednesday Relations
Magnus Ladulåsgatan 3
118 65 Stockholm
Tel: +46 (0)8-642 21 90
E-post: info@wednesdayrelations.org
Organisationsnummer: 556982-8915

Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senast 2020-10-01

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics