Triss i AI-kurser
Välkommen till våra spännande AI-kurser, där du får möjligheten att fördjupa dig i den fascinerande världen av artificiell intelligens.

Spetsa ditt CV med den hetaste kunskapen

Våra kurser är utformade för att ge dig en gedigen förståelse för olika aspekter av AI inom Marketing, oavsett om du är nybörjare eller har erfarenhet inom området. Kursutbudet sträcker sig från grundläggande begrepp och teorier inom artificiell intelligens till mer avancerade tillämpningar och praktisk tillämpning.

Stockholm | 4 juni | Pris: 7.990 kr

Denna kurs är avsedd för dig som vill dra nytta av AI-teknik för att förbättra din verksamhet och marknadsföringsstrategi.

Det här får du med dig:

✔ Introduktion till AI och dess betydelse för marknadsavdelningen
✔ Automatiserad personalisering
✔ Verktyg och lösningar
✔ Att komma igång med AI på din marknadsavdelning

Stockholm | 14 maj | Pris: 7.990 kr

Under den här dagen får grundläggande förståelse för hur generativ AI fungerar och övning i hur du kan använda det för att snabba upp kreativt arbete, planering och textproduktion.

Det här får du med dig:

✔ Introduktion till generativ AI med fokus på innehållsproduktion
✔ De bästa verktygen för innehållsproduktion
✔ Textproduktion - Så gör du ChatGPT till en värdefull assistent

Vill du att vi kontaktar dig angående kurserna?

Camilla Cramner

crm & loyalty expert, loyalty factory

"Att utbilda och föreläsa hos Wednesday Relations är oerhört värdefullt för mig. De har en stor och bra medlemsbas och är duktiga på att nå rätt målgrupp vilket gör att eventen alltid har spännande deltagare från namnkunniga företag. Wednesday Relations har skapat en oerhört stark community inom CRM, CX och lojalitet och det är ett sant nöje att få vara del av deras utbildningsplattform och community."

Mariola Knapik

Head of Carrier Operations and A2P Messaging, Tele2 AB

"Certified Social Media Manager spände hela vägen från strategi till genomförande och från målgruppsanalyser till kanalval. Utbildningen gav mig många bra tips hur man ska arbeta med tekniken och digitala verktyg. Det väckte mitt intresse att fortsätta vidareutveckla mig inom området."

Maria Green

crm-ansvarig, preem

”Certified CRM & Loyalty Manager är en heltäckande utbildning inom CRM med ett trevligt upplägg och grymma föreläsare. På kort tid kom jag till insikter som annars skulle tagit mig åratal”

Real Time Web Analytics